2013 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

II. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU


17.11.2005 - 19.11.2005 (ADANA)

 

Genel Bilgiler

  İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin, telefon, televizyon, radyo ve bilgisayar gibi aklagelebilecek her yolla başkalarına aktarılması amacıyla yürütülen bilgi alışverişi, bilişim vehaberleşme olarak tarif edilebilir.

  İletişim teknolojilerinin bugün dünyada geldiği noktaya bağlı olarak hızlanan toplumsaldeğişim ve yoğunlaşan yasam dinamiğinde iletişimin sınırsız şekilde ve en kısa süredegerçekleştirilmesi sorunu ön plana çıkmaktadır. insanların bireysel iletişim gereksinimleri sürekli artarken iletişim teknolojileri altyapıları, toplumların temel altyapıları haline gelmektedir.Bugün çağımıza damgasını vuran küreselleşme olgusunun en önemli dayanağı iletişimdir.İletişim dünyadaki güçler dengesinin oluşmasında ve hegemonya savasında en büyük parametre haline gelmiştir. Neredeyse denilebilir ki; iletişim dünyayı yöneten tek olgu haline gelmiştir.

  İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2005) bu yıl ikinci kez ElektrikMühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi; Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ve TÜBİTAK tarafından 17-19 Kasım 2005 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

  Sempozyumda, ülkemizde ve dünyada hızlı bir gelişme gösteren iletişim teknolojilerialanında yapılan bilimsel ve teknik çalışmaların tartışılmasına zemin oluşturması; üniversiteler,araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacılar arasındaki bilgi alışverişininsağlanması, sektördeki gelişmeler, topluma etkileri, konu ile ilgili hukuksal sorunlar ve önlemlerin tartışılacağı akademik bir platform oluşturulması ve aynı zamanda sektördeki çeşitli kuruluşların bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

  Sempozyumda, 12 ayrı oturumda “Yayıncılık”, “Uygulamalar ve Servisler”, “İletişimKuramı ve Teknikleri” ile “İletişim Altyapısı” konularında 56 bildiri sunulacaktır. İTUSEM 2005 Sempozyumu Dr. Fikret Yücel’in “İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler veTürkiye İletişim Politikalarının Öyküsü” konulu sunusunu, Göksel Aymaz’ın “Modern Dünyadaİletişimin Sosyo-Kültürel Ortamı” konulu söyleşisini ve “Ulusal İletişim Politikaları veÖzelleştirme” konulu paneli içermektedir.

  Sempozyuma bildiri gönderen ve sunan değişik üniversitelerden ve çeşitli kurumlardankatılımcılara, oturum başkanlarına, panel yöneticilerine, panelistlere, İTUSEM 2005 Yürütme veDanışma Kurulu üyeleri ile emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.Bilimin yarattığı değerlerin, ülkeleri sömürgeleştirmek için değil, tüm insanlığın mutluluğuiçin kullanılması umutlarımızla.

 Saygılar sunarız.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ADANA ŞUBESİ 10. DÖNEM YÖNETİM KURULU


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.